Fjärrvärme

I en del av våra lokaler tillverkar vi fjärrvärme och fjärrkyla centraler. Vi gör allt från stativ, rör, eldragning
till provtryckning och slutkontroll.

Vi är tillverkare åt PALMAT som säljer färdiga lösningar åt kommuner och företag i hela Norden.

Fjärrvärme

I en del av våra lokaler tillverkar vi fjärrvärme och fjärrkyla centraler. Vi gör allt från stativ, rör och eldragning
till provtryckning och slutkontroll.

Vi är tillverkare åt PALMAT som säljer färdiga lösningar åt kommuner och företag i hela Norden.